Eppo Bruins
Begeleidt, verheldert en versnelt complexe processen in en rond kennisinstellingen en innovatienetwerken.

Als organisaties of processen even vast zitten, betekent het dat mensen even vast zitten. Reorganiseren of nog harder werken leidt dan niet tot wezenlijke verandering. Het ondersteunen, opleiden en inspireren van mensen wel.

Er is niets mooiers dan op dat moment de brenger te zijn van nieuwe ideeen, ongebaande paden, ademruimte, visie en zingeving. Door bovendien de processen en afspraken integer en helder in te richten ontstaat een gezonde samenwerking in een gezonde organisatie. Daarbij moeten ook de belangen die onder de tafel zitten boven tafel worden gebracht. Want het gaat niet alleen om hoe het zou moeten zijn of hoe we het altijd deden. Bij verandering is ook aandacht nodig voor de onzichtbare – maar voor iedereen zichtbare – invloed van gevoelens, belangen en gewoonten. Bloei – ook tussen mensen – ontstaat pas wanneer je er licht op schijnt.

Deze onderneming is gestaakt op 1 juli 2024