Eppo Bruins
Begeleidt, verheldert
en versnelt complexe
processen in en rond
kennisinstellingen en
innovatienetwerken.

verticale lijn@2x

Als organisaties of processen even vast zitten, betekent het dat mensen even vast zitten. Reorganiseren of nog harder werken leidt dan niet tot wezenlijke verandering. Het ondersteunen, opleiden en inspireren van mensen wel.


Er is niets mooiers dan op dat moment de brenger te zijn van nieuwe ideeen, ongebaande paden, ademruimte, visie en zingeving. Door bovendien de processen en afspraken integer en helder in te richten ontstaat een gezonde samenwerking in een gezonde organisatie. Daarbij moeten ook de belangen die onder de tafel zitten boven tafel worden gebracht. Want het gaat niet alleen om hoe het zou moeten zijn of hoe we het altijd deden. Bij verandering is ook aandacht nodig voor de onzichtbare – maar voor iedereen zichtbare – invloed van gevoelens, belangen en gewoonten. Bloei – ook tussen mensen – ontstaat pas wanneer je er licht op schijnt.

Eppo Bruins
Begeleidt, verheldert en versnelt complexe processen in en rond kennisinstellingen en innovatienetwerken.

Als organisaties of processen even vast zitten, betekent het dat mensen even vast zitten. Reorganiseren of nog harder werken leidt dan niet tot wezenlijke verandering. Het ondersteunen, opleiden en inspireren van mensen wel.

Er is niets mooiers dan op dat moment de brenger te zijn van nieuwe ideeen, ongebaande paden, ademruimte, visie en zingeving. Door bovendien de processen en afspraken integer en helder in te richten ontstaat een gezonde samenwerking in een gezonde organisatie. Daarbij moeten ook de belangen die onder de tafel zitten boven tafel worden gebracht. Want het gaat niet alleen om hoe het zou moeten zijn of hoe we het altijd deden. Bij verandering is ook aandacht nodig voor de onzichtbare – maar voor iedereen zichtbare – invloed van gevoelens, belangen en gewoonten. Bloei – ook tussen mensen – ontstaat pas wanneer je er licht op schijnt.

Na mijn promotie in de kernfysica (PhD 1995, Universiteit Utrecht) en een postdoc bij MIT (Cambridge, USA) heb ik gewerkt in de wereld van de wetenschap, innovatie en technologie. Eerst als beleidsmaker, daarna als manager van het Leidse natuurkundeinstituut en als directeur van de grootste financier van technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland. In 2015, na meer dan twintig jaar ervaring in en rond de wetenschap, werd ik beëdigd als lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Vanuit die positie werkte ik als ChristenUnie Tweede Kamerlid aan een economie van wederkerigheid, maatschappelijk ondernemen en missiegedreven ondernemerschap.

Sinds 2021 ben ik zelfstandig adviseur op het grensvlak van wetenschap, technologie, innovatie, bestuur en politiek. Ik ben gespecialiseerd in kennisoverdracht en kennismanagement in publiek-private netwerken, communicatie tussen wetenschap en politiek en in het begeleiden van complexe projecten en processen in en rond kennisinstellingen. Verder coach ik als geaccrediteerd leiderschapsconsultant een nieuwe generatie jonge leiders, waarmee ik mijn steentje wil bijdragen aan transformationeel leiderschap in politiek, wetenschap en onderwijs.

Eppo Bruins

EB initialen@2x

© Eppo Bruins innovation management and leadership consultancy • KvK 82707812